fbpx

Isu ga syax maku (Waven Remix)

By 璽恩

渾厚聲線中充沛的力量,是這塊土地賜予的禮物,也是對造物主的讚頌。在”Isu ga syax maku”(你是我的光)這首歌中,璽恩使用泰雅母語,高唱出對上帝的感謝之意。

 

由電音製作人Waven操刀,Remix版本融入大量經典電子舞曲元素,藉由重力動感的節奏中,企圖在原版中開創不同風格,讓優美歌聲舞出生命律動

Available now on: